Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên kiểm soát nội bộ

Job Description


 1. Tham gia xây dựng các văn bản liên quan hoạt động quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
 2. Tham gia hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp luật, các quy chế, quy trình của Công ty.
 3. Đánh giá rủi ro hoạt động của các phòng ban khác và báo cáo những vấn đề không tuân thủ và đề xuất trình cấp quản lý xem xét. Theo dõi tình hình khắc phục sau kiểm tra
 4. Phối hợp với các phòng, ban, Trung tâm có liên quan để xây dựng, cập nhật/điều chỉnh hệ thống quy trình, quy định, chính sách nội bộ theo quy định của pháp luật và phù hợp với hoạt động của công ty.
 5. Đầu mối tiếp nhận, phối hợp xử lý và phản hồi thông tin đến các phòng, ban, trung tâm và báo cáo quản lý cấp trên.
 6. Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo.


Job Requirement


 1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương. Ưu tiên có bằng thạc sỹ trở lên.
 2. Am hiểu các quy định của pháp luật và hệ thống ngân hàng, chứng khoán và sản phẩm phái sinh.
 3. Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực tuân thủ/ kiểm soát nội bộ trong  công ty chứng khoán hoặc một ngân hàng.
 4. Kỹ năng giao tiếp tốt và biết cách ứng xử; Khả năng chịu áp lực công việc cao và linh động, Kỹ năng xử lý tình huống tốt.


Similar Jobs

Chuyên viên Quản trị rủi ro

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Chuyên viên Quản trị rủi ro

Trưởng nhóm Nguồn vốn (P. Kinh doanh thị trường tài chính & QL đối tác)

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Trưởng nhóm Nguồn vốn (P. Kinh doanh thị trường tài chính & QL đối tác)

Phó Phòng Kinh doanh Thị trường tài chính & Quản lý đối tác

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Phó Phòng Kinh doanh Thị trường tài chính & Quản lý đối tác

Chuyên viên vận hành (OPS - có kinh nghiệm về cổ phiếu)

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Chuyên viên vận hành (OPS - có kinh nghiệm về cổ phiếu)

Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp

Chuyên viên môi giới chứng khoán - HCM

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Chuyên viên môi giới chứng khoán - HCM

Trưởng phòng Vận hành (Nghiệp vụ/OPS)

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Trưởng phòng Vận hành (Nghiệp vụ/OPS)

Chuyên viên pháp chế

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Chuyên viên pháp chế

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.