Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên pháp chế

Job Description


 1. Chuẩn bị hồ sơ để thực hiện các thủ tục pháp lý cho Công ty khi phát sinh.
 2. Định kỳ Cập nhật văn bản pháp lý mới và thông báo đến các phòng ban Công ty.
 3. Hỗ trợ rà soát các quy trình, quy chế, văn bản, tài liệu liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ, hoạt động của Công ty.
 4. Hỗ trợ xây dựng các mẫu biểu Hợp đồng, văn bản ký kết với các đối tác kinh doanh, với khách hàng, các Phòng Ban và các đối tượng khác được sử dụng trong các hoạt động của Công ty.
 5. Trực tiếp tư vấn pháp lý, giải đáp vướng mắc về mặt pháp lý phát sinh đối với nghiệp vụ được phân công phụ trách
 6. Tổng hợp số liệu các báo cáo định kỳ theo quy định.
 7. Hỗ trợ thu thập và soạn thảo các hồ sơ để công bố thông tin theo quy định
 8. Các công việc khác do cán bộ quản lý trực tiếp phân công

Job Requirement 1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật, chứng khoán hoặc trình độ chuyên môn tương tự.
 2. Am hiểu các quy định của pháp luật về lĩnh vực chứng khoán và nắm vững các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ chuyên môn, chế độ trong hoạt động Công ty và quy định của nhà nước nói chung.
 3. Có chứng chỉ chuyên môn về: Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán và  Chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán là một lợi thế.
 4. Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực tuân thủ/ kiểm soát nội bộ trong một ngân hàng hoặc trong công ty chứng khoán và / công ty quản lý quỹ/ công ty kiểm toán.
" class="tm-input-grey-round-button btn-block send-to-friend-btn"> Send To A Friend
-->

Similar Jobs

Chuyên viên kiểm soát nội bộ

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Chuyên viên kiểm soát nội bộ

Chuyên viên Quản trị rủi ro

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Chuyên viên Quản trị rủi ro

Trưởng nhóm Nguồn vốn (P. Kinh doanh thị trường tài chính & QL đối tác)

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Trưởng nhóm Nguồn vốn (P. Kinh doanh thị trường tài chính & QL đối tác)

Phó Phòng Kinh doanh Thị trường tài chính & Quản lý đối tác

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Phó Phòng Kinh doanh Thị trường tài chính & Quản lý đối tác

Chuyên viên vận hành (OPS - có kinh nghiệm về cổ phiếu)

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Chuyên viên vận hành (OPS - có kinh nghiệm về cổ phiếu)

Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp

Chuyên viên môi giới chứng khoán - HCM

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Chuyên viên môi giới chứng khoán - HCM

Trưởng phòng Vận hành (Nghiệp vụ/OPS)

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Trưởng phòng Vận hành (Nghiệp vụ/OPS)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.