Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp

Job Description


- Tư vấn phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp (“TPDN”) đến Khách hàng cá nhân.

- Tìm kiếm, thiết lập, duy trì, phát triển và quản lý quan hệ với Khách hàng có nhu cầu phát hành TPDN và các dịch vụ tư vấn tài chính Doanh nghiệp (tư vấn đầu tư, tư vấn mua bán, hợp nhất, sáp nhập Doanh nghiệp…) theo quy định.

- Tổ chức và cung cấp các sản phẩm có liên quan đến TPDN (bao gồm nhưng không giới hạn bảo lãnh thanh toán, quản lý tài sản đảm bảo, các sản phẩm phái sinh từ TPDN) theo quy định.

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp/ lãnh đạo đơn vị.

Job Requirement


1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như Kinh tế, Chứng khoán, Tài chính, Tài chính doanh nghiệp hoặc các ngành liên quan. 

2. Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng. Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm tư vấn tài chính doanh nghiệp; hoặc lĩnh vực có liên quan đến nghiệp vụ thị trường vốn, thị trường nợ (Trái phiếu).

3. Am hiểu về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp, nắm được các quy định pháp luật liên quan đến ngành.

4. Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính.

5. Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tìm kiếm thông tin tốt.

6. Có khả năng phân tích, viết báo cáo tư vấn.

7. Khả năng làm việc độc lập tốt, chịu áp lực công việc cao.

" class="tm-input-grey-round-button btn-block send-to-friend-btn"> Send To A Friend
-->

Similar Jobs

Chuyên viên kiểm soát nội bộ

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Chuyên viên kiểm soát nội bộ

Chuyên viên Quản trị rủi ro

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Chuyên viên Quản trị rủi ro

Trưởng nhóm Nguồn vốn (P. Kinh doanh thị trường tài chính & QL đối tác)

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Trưởng nhóm Nguồn vốn (P. Kinh doanh thị trường tài chính & QL đối tác)

Phó Phòng Kinh doanh Thị trường tài chính & Quản lý đối tác

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Phó Phòng Kinh doanh Thị trường tài chính & Quản lý đối tác

Chuyên viên vận hành (OPS - có kinh nghiệm về cổ phiếu)

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Chuyên viên vận hành (OPS - có kinh nghiệm về cổ phiếu)

Chuyên viên môi giới chứng khoán - HCM

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Chuyên viên môi giới chứng khoán - HCM

Trưởng phòng Vận hành (Nghiệp vụ/OPS)

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Trưởng phòng Vận hành (Nghiệp vụ/OPS)

Chuyên viên pháp chế

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Chuyên viên pháp chế

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.