Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng nhóm Nguồn vốn (P. Kinh doanh thị trường tài chính & QL đối tác)

Job Description


 1. Thực hiện các giao dịch kinh doanh mua, bán Trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường thứ cấp với Khách hàng cá nhân và Khách hàng tổ chức
 2. Thực hiện các giao dịch kinh doanh các sản phẩm lãi suất bao gồm: Gửi tiền, Đi vay, Kinh doanh Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu doanh nghiệp trong khuôn khổ Pháp luật cũng như các quy định nội bộ của HDS
 3. Phát triển khách hàng liên quan đến giao dịch kinh doanh mua, bán Trái phiếu, các sản phẩm lãi suất; thực hiện công tác tiếp thị và chăm sóc khách hàng
 4. Tìm hiểu, thu thập, phân tích thông tin về thị trường, về xu hướng lãi suất, nhu cầu thị trường để đề xuất các giao dịch phù hợp, hiệu quả.
 5. Thực hiện đặt lệnh mua, bán trái phiếu trên Sàn và thực hiện các giao dịch đấu thầu trên hệ thống đấu thầu sau khi được phê duyệt.
 6. Quản lý, theo dõi và cân đối nguồn vốn đảm bảo thanh khoản hàng ngày
 7. Thực hiện các báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh thị trường tài chính
 8. Thực thi các công tác phối hợp khác thuộc nhiệm vụ của Khối theo phân công của Trưởng Phòng
 9. Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo
 10. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp/ lãnh đạo đơn vị

Job Requirement


 1. Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, đầu tư hoặc các chuyên ngành khác có liên quan .
 2. Có kiến ​​thức về tài chính, chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành về kinh doanh vốn tại công ty chứng khoán, ngân hàng.
 3. Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nguồn vốn ngân hàng/chứng khoán.
 4. Ưu tiên Ứng viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán và/hoặc chứng chỉ CFA, FRM.
 5. Thái độ làm việc tích cực, tư duy logic, ý thức tuân thủ và trách nhiệm cao trong công việc.
 6. Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
 7. Năng động, sáng tạo, chủ động và chịu được áp lực công việc cao


" class="tm-input-grey-round-button btn-block send-to-friend-btn"> Send To A Friend
-->

Similar Jobs

Chuyên viên kiểm soát nội bộ

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Chuyên viên kiểm soát nội bộ

Chuyên viên Quản trị rủi ro

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Chuyên viên Quản trị rủi ro

Phó Phòng Kinh doanh Thị trường tài chính & Quản lý đối tác

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Phó Phòng Kinh doanh Thị trường tài chính & Quản lý đối tác

Chuyên viên vận hành (OPS - có kinh nghiệm về cổ phiếu)

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Chuyên viên vận hành (OPS - có kinh nghiệm về cổ phiếu)

Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp

Chuyên viên môi giới chứng khoán - HCM

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Chuyên viên môi giới chứng khoán - HCM

Trưởng phòng Vận hành (Nghiệp vụ/OPS)

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Trưởng phòng Vận hành (Nghiệp vụ/OPS)

Chuyên viên pháp chế

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Chuyên viên pháp chế

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.