Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phó Phòng Kinh doanh Thị trường tài chính & Quản lý đối tác

Mô Tả Công Việc


1. Cùng với Trưởng Phòng tham mưu cho Ban Điều hành về chiến lược, chính sách, quy định, kế hoạch hành động liên quan đến hoạt động Kinh doanh Thị trường tài chính & Quản lý đối tác trong toàn Công ty

2. Hỗ trợ Trưởng Phòng quản lý, điều hành hoạt động chung của Phòng Kinh doanh Thị trường tài chính & Quản lý đối tác, và chịu trách nhiệm về các mảng công việc được giao phụ trách:

a. Kinh doanh Thị trường Tài chính

- Kinh doanh Trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường thứ cấp với Khách hàng cá nhân và Khách hàng tổ chức

- Tối ưu hóa hiệu quả bảng cân đối kế toán của Công ty qua việc quản lý nguồn vốn dư thừa nhằm mang lại lợi nhuận Tối ưu đồng thời đảm bảo thanh khoản chung cho toàn bộ Công ty

- Tuân thủ các tỷ lệ quy định từ UBCK cũng như các cơ quan quản lý khác

- Kinh doanh các sản phẩm lãi suất bao gồm: Gửi tiền, Đi vay, Kinh doanh Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu Doanh nghiệp trong khuôn khổ Pháp luật cũng như các quy định nội bộ của HDS

b. Quản lý đối tác

- Liên kết, phát triển và quản lý các kênh bán hàng thuộc về đối tác là Tổ chức, định chế nhằm tận dụng dữ liệu và lực lượng bán của đối tác để bán các sản phẩm của HDS đồng thời mở rộng hệ sinh thái sản phẩm của Công ty

- Phối hợp với các đối tác để xây dựng quan hệ chiến lược, phát triển sản phẩm và xây dựng các cơ chế chính sách, chiến lược, kế hoạch định hướng phát triển

- Rà soát, đánh giá phân hạng đội ngũ kinh doanh. Triển khai xây dựng kế hoạch truyền thông, đào tạo sản phẩm, kỹ năng bán hàng cho đội ngũ kinh doanh

- Xây dựng chính sách phân hạng cho khách hàng

c. Chịu trách nhiệm chính trong công tác triển khai hoặc phối hợp với các đơn vị khác triển khai các phương án đầu tư đã được phê duyệt

d. Thực hiện các báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh thị trường tài chính

3. Hỗ trợ Trưởng Phòng các công tác khác khi có yêu cầu

4. Cùng tham gia với Trưởng Phòng trong việc quản lý, phân công nhiệm vụ, đánh giá, đào tạo phát triển nhân viên trong bộ phận nhằm đảo bảo hoạt động của bộ phận.

5. Thay mặt Trưởng Phòng xử lý các công việc của Phòng trong phạm vi được ủy quyền khi Trưởng Phòng đi vắng.

6. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo chỉ đạo, phân công của quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc


1. Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như Ngân hàng, Chứng khoán, Tài chính  hoặc các chuyên ngành khác có liên quan. Ưu tiên có bằng thạc sỹ trở lên.

2. Có khả năng sử dụng tiếng Anh phục vụ cho nhu cầu công việc

3. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm nghiệp vụ có liên quan.

4. Năng lực lãnh đạo

·       Tư duy chiến lược;

·       Quản lý, hoạch định công việc;

·       Quản trị sự thay đổi;

·       Hợp tác về mục tiêu chung;

·       Hướng tới kết quả;

·      Quản lý nhân sự và truyền nhiệt huyết cho nhân viên.

5. Năng lực chuyên môn

·       Giao tiếp hiệu quả;

·       Giải quyết vấn đề và ra quyết định;

·       Khả năng tạo ảnh hưởng và thương thuyết;

·       Kỹ năng thuyết trình;

·       Xây dựng quan hệ Đối tác.

Việc Làm Tương Tự

Chuyên viên kiểm soát nội bộ

Mức Lương: Lương thỏa thuận
Đăng tuyển 30 ngày trước
Chuyên viên kiểm soát nội bộ

Chuyên viên Quản trị rủi ro

Mức Lương: Lương thỏa thuận
Đăng tuyển 30 ngày trước
Chuyên viên Quản trị rủi ro

Trưởng nhóm Nguồn vốn (P. Kinh doanh thị trường tài chính & QL đối tác)

Mức Lương: Lương thỏa thuận
Đăng tuyển 30 ngày trước
Trưởng nhóm Nguồn vốn (P. Kinh doanh thị trường tài chính & QL đối tác)

Chuyên viên vận hành (OPS - có kinh nghiệm về cổ phiếu)

Mức Lương: Lương thỏa thuận
Đăng tuyển 30 ngày trước
Chuyên viên vận hành (OPS - có kinh nghiệm về cổ phiếu)

Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp

Mức Lương: Lương thỏa thuận
Đăng tuyển 30 ngày trước
Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp

Chuyên viên môi giới chứng khoán - HCM

Mức Lương: Lương thỏa thuận
Đăng tuyển 30 ngày trước
Chuyên viên môi giới chứng khoán - HCM

Trưởng phòng Vận hành (Nghiệp vụ/OPS)

Mức Lương: Lương thỏa thuận
Đăng tuyển 30 ngày trước
Trưởng phòng Vận hành (Nghiệp vụ/OPS)

Chuyên viên pháp chế

Mức Lương: Lương thỏa thuận
Đăng tuyển 30 ngày trước
Chuyên viên pháp chế

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.